Chyby antikoncepčných metód

Chyby antikoncepčných metód

PREČO NEÚČINKUJÚ RôZNE ANTIKONCEPČNÉ METÓDY? CHYBY ANTIKONCEPČNÝCH METÓD Antikoncepcia v dnešnom svete – vzhľadom na jeho prevalenciu – je už dnes témou diskusií. Aj tie ženy, ktoré nepoužívajú žiadne antikoncepčné metódy, vnímajú rozlišnosť...