UŽÍVANIE ANTIKONCEPCIE MÔŽE MAŤ ROZNE NEGATÍVNE NÁSLEDKY. JEDNÝM Z NICH JE TROMBÓZA. NAKOĽKO SME SI VEDOMÍ TOHO, O ČOM SA V TAKOMTO PRÍPADE ROZPRÁVAME, AKÉ VÁŽNE NÁSLEDKY TO MÁ, ALEBO AKÉ REÁLNE SÚ MOŽNOSTI ICH VYTVORENIA?
ODPOVEDE NA TIETO OTÁZKY NÁM POSKYTNE PROF. DR. RÓKUSZ LÁSZLÓ, PRIMÁR INTERNÉHO ODDELENIA.

Antikoncepcie na hormonálnej báze tlačia krvný systém k zrážanlivostí, a tak existuje možnosť vzniku krvných zrazenín vedúcich k trombóze. O trombóze hlbokých žíl hovoríme vtedy, keď v končatinách, najčastejšie v dolných, sa v žilách vytvárajú krvné zrazeniny. Asi v polovici z prípadov zrazeniny nedokážu priľnúť, migrujú, a ak sa dostanú do pľúcnych žil, môžu spôsobiť aj smrť.

U KOHO MÔŽE DÔSJŤ K TROMBÓZE? MOŽE NA TO MAŤ VÁŽNY VPLYV FAJČENIE?

Trombóza môže vzniknúť u kohokoľvek. Existujú však aj predisponujúce faktory, ktoré, keď sa prejavia, môžu viesť k značným rizikám. Takými sú napr. tehotenstvo, rakovina, porážka (krvácanie do mozgu), nadváha (obezita), fajčenie. Dlhotrvajúce sedenie, ležanie, zlomenie nôh, poranenie panvice, a niektoré genetické poruchy zrážania krvi. V prípade ich výskytu je riziko vyššie. Najčastejšie spomínaná genetická porucha, Leidenova mutácia a súčasné používanie antikoncepcie, mnohokrát zvyšujú riziko.

FAJČIAROM ABSOLÚTNE NEODPORÚČAME UŽÍVAT ANTIKONCEOČNÉ TABLETY.

To, aký častý je výskyt trombózy, je dobre vidieť na minuloročnom stave interného oddelenia, kde 200 pacientov bolo liečených na pľúcnu embóliu, z ktorých polovica bola spôsobená tvorbou krvných zrazenín v dolných končatinách. U pacientov do 40 rokov liečených na pľúcnu embóliu, bolo viac ako 70% užívateľov antikoncepcie. V 20-30% z týchto pacientov malo v minulosti v rodine výskyt trombózy.

smoking

AKO MÔŽEM VEDIEŤ, ČI MÁM TAKÚTO GENETICKÚ PREDISPOZÍCIU? MÔŽEM POŽIADAT O TAKÉTO VYŠETRENIE?

Toto by bolo logické riešenie, ale takýto test je veľmi nákladný. Samozrejme, ako v západnej Európe, aj u nás je možné postupovať na vlastné náklady. Keďže by to pre poisťovne predstavovalo obrovské dodatočné náklady, tieto vyšetrenia sa konajú len u ľudí, v ktorých rodine sa v minulosti objavila choroba tromboembólie. Na zistenie toho sa používajú len lekárske otázky. Preto je dôležité, aby sme vedeli o zdravotnom stave našich predkov, ako aj o našom, a vedeli pravdivo zodpovedať otázky lekárov.

MÔŽE UŽÍVAŤ HORMONÁLNU ANTIKONCEPCIU AJ OSOBA, KTORÁ MÁ GENETICKÚ PRAVDEPODOBNOSŤ VZNIKU TROMBÓZY?

Ak obaja rodičia majú prítomný Leidnov mutačný gén, riziko u užívateľa stúpne 80-90 násobne. V tomto prípade je užívanie antikoncepcie absolútne neodporúčané.

AKO MÔŽEME ZISTIŤ, ŽE IDE O TROMBÓZU HLBKOVÝCH ŽÍL?

Počiatočnými príznakmi sú opuch končatín, ich bolesť, pocit napätia. Ak sa uvoľnené krvné zrazeniny dostali do pľúc, môžu sa preukázať ťažkosti s dýchaním. Často, žiaľ, chorý odpadne a toto môže byť prvý príznak. Je dôležité upozorniť na to, že opuch nôh nie je mierny príznak. Myslime na to vtedy, keď tomu nepredchádzala nehoda, zranenie, alebo, ak pretrvávajú rizikové faktory. Môžu byť hoci na oboch nohách, ale aj u približne 20% sa môžu opuchy objaviť aj na rukách.

AKÉ SÚ NAJČASTEJŠIE MÝTY OHĽADOM TROMBÓZY? ZVÄČŠENIE KRČOVÝCH ŽÍL NAOZAJ ZVYŠUJE RIZIKO?

Zväčšenie kŕčových žíl naozaj znamená zvýšenie rizika. V takomto prípade je dobré konzultovať s angiológom, a to nie len z hľadiska estetiky. Veľa môžu pomôcť aj kompresné pančuchy. Je častým mýtom, že u koho je genetická predispozícia trombózy, u toho sa v prvom roku užívania tabliet môže objaviť táto choroba. To pravda nie je. Trombóza sa môže objaviť aj roky potom.
Dôležité je rozohnať mýtus o tom, že lietanie, čas strávený vo vzduchu, alebo zvýšený tlak vzduchu môže spôsobiť trombózu. Hlavnou príčinou v takýchto prípadoch je skôr nedostatočný pohyb, ktorý je spojený aj so sedavou prácou, alebo ak je niekto dlhodobo pripútaný na lôžku z dôvodu choroby, alebo ak máme končatiny v sadre, a pohyb je obmedzený.
Aj keď je hormonálna antikoncepcia veľmi rozšírená, je dôležité, aby sme uvážene rozhodli a opatrne, ako dospelí ľudia, sme narábali s týmito prostriedkami, alebo sa informovali aj o iných alternatívach.

thrombosis