Ak niekto užíva v období 6-tich mesiacov pred otehotnením, alebo aj na začiatku tehotenstva kombinované antikoncepčné tabletky (obsahujúce estrogén a progestin), potom je u dieťaťa takejto ženy mierne vyššie riziko vzniku detskej leukémie. Týka sa to akéhokoľvek tipu detskej leukémie, no najmä nelymfoidnej leukémie. Aspoň to vyplynulo z jedného z výskumov Dánskeho centra výskumu rakoviny (Danish Cancer Society Research Center), do ktorého v Dánsku zapojili viac než 1,1 milióna detí a ktorý bol uskutočnený kvôli skúmaniu týchto negatívnych vplyvov antikoncepčných tabliet.

antikoncepčná pilulka

Z výskumov vyplynulo, že riziko vzniku leukémie je mierne zvýšené v tom prípade, ak antikoncepčná tabletka obsahuje okrem progestinu aj hormón estrogén. Dôležité je aj to, že túto súvislosť vedeli vedci preukázať len v tom prípade, ak ženy užívali antikoncepčné tablety v období 6-tich mesiacov pred otehotnením. Ak vysadili tablety v skoršom období, súvis sa nepreukázal.

PODROBNOSTI O VÝSKUME

Výskumníci zahrnuli do výskumu deti, narodené v období medzi 1. januárom 1995 a 31. decembrom 2014. Celkovo vyšetrili 1 185 157 detí a ich rodičov. Výskum teda obsiahol 9 rokov. V tomto období našli 25 takých prípadov, keď za vznikom tohto hrozného ochorenia mohli stáť antikoncepčné tabletky. To znamená, že v Dánsku 1 dieťa z 50 000 potencionálne ohrozených detí ochorie. Vedúci výskumov samozrejme zdôrazňovali, že to nie sú obrovské čísla, a teda ani hrozba nie je vysoká. Ale na základe týchto výskumov upozorňujú aj na toto riziko užívania antikoncepčných tabletiek. Doteraz totiž nik nepoukázal na súvisloť medzi antikoncepčnými tabletami a vznikom leukémie. Vedci tiež pripomenuli, že výskum preukázal len súvis, a nie následokužívania antikoncepčných tabliet a vzniku detskej leukémie

antikoncepčná pilulka

Celý pôvodný anglický článok si môžete prečítať kliknutím na tento link

Hoci je malá súvislosť medzi užívaním antikoncepčných tabliet a vznikom leukémie, podľa výsledkov výskumu však predsa má nejaký súvis. Navyše antikoncepčné tablety môžu mať aj množstvo ďalších závažných vedľajších účinkov. Ak chcete mať istotu, vyberte si nehormonálnu antikoncepciu!